USŁUGI

Nadrzędnym celem Viadrina Logistic jest zrozumienie wymagań logistycznych naszych Klientów oraz znalezienie optymalnego w danej chwili rozwiązania.

W zakres usług transportu drogowego oferowanych przez nas wchodzą:
  • Transport krajowy i międzynarodowy (D, F, B, NL, EST, LV,LT, CZ)
  • Transport drobnicowy (od 1 kg do 24 ton)
  • Transport całopojazdowy oraz transport w systemie doładunków
  • Transport przesyłek ekspresowych - dostawa do 24h
  • Transport przesyłek niebezpiecznych - ADR
Każda przesyłka przewożona naszymi lub podnajętymi środkami transportu jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zgodnie z przepisami konwencji CMR, na sumę gwarancyjną w wysokości 100 000 EURO. Przy transportach, dla których wartość ładunku przekracza powyższy limit, każdorazowo zawierane jest z naszym ubezpieczycielem dodatkowe ubezpieczenie cargo, gwarantujące ochronę ubezpieczeniową do pełnej wartości przewożonego mienia.